beton towarowy, bloczki betonowe

Firma Produkcja Transport Technologie Kontakt
Produkowane przez nas wyroby charakteryzuje wysoka jakość
i jednorodność składu oraz doskonała urabialność. Nasze produkty
spełniają wszystkie wymagania polskich norm i wykonywane są
z surowców najwyższej jakości :

- cement portlandzki zgodny z PN-B-19701 (Cementownia Nowiny)
- kruszywo łamane i żwirowe 2-16 mm zgodne z PN-86/B-06712
- piasek 0-2 mm zgodne z PN-86/B-06712
- domieszki chemiczne na życzenie klienta.
Produkowane przez nas towary poddawane są badaniom wytrzymałościowym na ściskanie w niezależnym laboratorium mieszczącym się w Budostal-2.

Na podstawie otrzymanych wyników wydajemy świadectwa jakości produkowanych towarów.

                                                                                      

Copyright © 2007 Nosek s.c. - Wyrób i sprzedaż pustaków i betonu towarowego Kraków

Betonowe Bloczki | Betonowe Pustaki | Beton Kraków | Zielone Parkingi | Rury Betonowe | Kręgi Betonowe |Pokrywy Betonowe